malipo

Användarvillkor

Tack för att du använder malipo.

Läs dessa villkor noggrant. Genom att använda malipo eller registrera dig för ett konto godkänner du dessa villkor, vilket kommer att resultera i ett lagligt avtal mellan dig och malipo (”Avtal”). Vi börjar med grunderna, inklusive några definitioner som kan hjälpa dig att förstå dessa termer. malipo ("malipo", "vi" eller "oss") är en online betaltjänst som låter dig hantera skapa och skicka betalningsförfrågningar för vidare betalning med Swish. Tjänsten erbjuds via våra webbplatser, inklusive https://www.malipo.nu, https://www.jallbe.com och alla andra webbplatser eller mobilapplikationer som ägs, drivs eller kontrolleras av oss (vi kommer gemensamt att hänvisa till dessa som "malipo-webbplatsen" och tillsammans med appen "Tjänsten"). Malipo ägs och drivs av ett aktiebolag i Huddinge, Sverige vars juridiska namn är Jallbe AB. malipo har anställda, oberoende entreprenörer och representanter (”vårt team”). Som kund till tjänsten eller som företrädare för en enhet som är kund till tjänsten är du en "medlem" enligt detta avtal (eller "du").

Dessa vanliga användarvillkor ("villkor", inklusive vår policy för godtagbar användning, API-användarpolicy, cookieuttalande, upphovsrätts- och varumärkespolicy, tillägg för databehandling och riktlinjer för varumärken) definierar de villkor och villkor enligt vilka du får använda Tjänster i enlighet med avtalet och hur vi behandlar ditt konto medan du är medlem. Om du inte godkänner dessa villkor måste du omedelbart avbryta din användning av tjänsten.

malipo kan använda Google Maps och YouTube för att tillhandahålla vissa funktioner i tjänsten, och som ett resultat är vi avtalsenligt skyldiga att göra våra medlemmar medvetna om vissa villkor relaterade till användningen av sådana funktioner. Därför bekräftar du och godkänner att du genom att registrera dig för ett konto och använda tjänsten också är bunden av ytterligare Google Servicevillkor för Google Maps / Google Earth och YouTubes användarvillkor (inklusive Googles sekretesspolicy).

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@malipo.nu.

1. Behörighet

För att kunna använda tjänsten måste du:

Genom att använda tjänsten, intygar och garanterar du att du uppfyller alla krav som anges ovan, och att du inte kommer att använda tjänsten på ett sätt som bryter mot lagar eller förordningar. Observera att genom att företräda och garantera ger du ett lagligt verkställbart löfte.

malipo kan när som helst avvisa service, stänga konton för medlemmar och ändra behörighetskraven.

2. Löptid

När du registrerar dig för ett konto och godkänner dessa villkor, skapas avtalet mellan dig och malipo och avtalets löptid (”villkoret”) börjar. Villkoren fortsätter så länge du har ett malipo-konto eller tills du eller vi säger upp avtalet i enlighet med dessa villkor, beroende på vad som händer först. Om du registrerar dig för ett konto på uppdrag av ett företag eller annan enhet, intygar du och garanterar att du har befogenhet att acceptera dessa villkor och ingå avtalet på dess vägnar.

3. Stänga ditt konto

Du eller malipo kan säga upp avtalet när som helst och av vilken anledning som helst genom att säga upp ditt malipo-konto eller meddela den andra parten. Vi kan avbryta tjänsten till dig när som helst, med eller utan anledning. Om vi ​​avslutar ditt konto utan anledning. Vi återbetalar eller ersätter dig inte i någon situation, inklusive om ditt konto stängs av eller avslutas på grund av orsak, till exempel för ett brott mot eller överträdelse av avtalet. Om ditt konto är inaktivt i 24 eller fler månader kan vi avsluta ditt konto och du har inte rätt till återbetalning för en förbetald månad om sådan finns. När ditt konto har avslutats bekräftar du och godkänner att vi permanent kan ta bort ditt konto och all information som är associerad med det, inklusive dina kampanjer. Användarnamn är unika och kan bara användas en gång. Om ditt konto har avslutats kommer användarnamnet inte längre att vara tillgängligt för framtida konton och kan inte återkrävas.

4. Ändringar

Vi kan ändra villkoren genom att publicera reviderade villkor på vår malipo-webbplats. Såvida du inte avslutar ditt konto kommer de nya villkoren att gälla omedelbart efter publicering och gäller för fortsatt eller ny användning av tjänsten. Vi kan när som helst ändra tjänsten, tilläggen eller alla funktioner i tjänsten, och vi kan när som helst avbryta tjänsten, tilläggen eller alla funktioner i tjänsten.

5. Konto och lösenord

Du ansvarar för att ditt kontonamn och lösenord är konfidentiella. Du ansvarar också för alla konton som du har tillgång till och all aktivitet som sker i ett sådant konto (förutom aktivitet som malipo är direkt ansvarig för som inte utförs i enlighet med dina instruktioner), oavsett om du godkände den aktiviteten eller inte. Du meddelar oss omedelbart om obehörig åtkomst eller användning av dina konton. Vi ansvarar inte för förluster på grund av stulna eller hackade lösenord. Vi har inte tillgång till ditt nuvarande lösenord och av säkerhetsskäl kan vi bara ge dig instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Vi har rätt att uppdatera någon av dina kontaktuppgifter i ditt konto för faktureringsändamål. Dessutom intygar och garanterar du att all information du ger oss när du skapar ett konto och när du öppnar och använder tjänsten är och kommer att förbli fullständig och korrekt.

6. Kontotvistar

Vi känner inte till den inre verksamheten i din organisation eller arten av dina personliga relationer. Du kommer inte att begära åtkomst till eller information om ett konto som inte är ditt, och du löser eventuella kontorrelaterade tvister direkt med den andra parten. Vi bestämmer vem som äger ett konto baserat på ett antal faktorer, inklusive innehållet i det kontot, och den kontakt- och profilinformation som anges för det kontot. I fall där olika kontakt- och profilinformation finns eller vi inte rimligen kan bestämma ägarskapet, kommer vi att kräva att du löser ärendet via korrekta kanaler utanför malipo. När en tvist identifieras kan vi avbryta alla konton som är associerade med tvisten, inklusive inaktivera inloggnings- och sändningsfunktioner, för att skydda säkerheten och integriteten för de uppgifter som finns i kontot tills tvisten har lösts korrekt.

7. Betalda av avgifter

Under mallipos uppstartskede kommer tjänstens avgifter faktureras kunden via e-post. Betalningsvillkoret är 20 dagar. malipo kommer i en framtid övergå till att automatisk debitering via betal- eller kreditkort. När detta skifte sker kommer faktureringkunder få information om detta två månader innan första automatiska debitering sker. Du måste under tvåmånadersperioden uppdatera dina betaluppgifter med ett betal- eller kreditkort genom att logga in på ditt malipokonto.

7A. Automatisk betalning

När du registrerar dig för automatisk betalning enligt ovan godkänner du återkommande fakturering från och med det datum du registrerar dig. Fakturering sker samma dag varje månad, de andra varje kalendermånad. Betalningar ska betalas för varje månad på samma eller närmaste datum.

8. Betalkort och kreditkort

Så länge du är medlem med en automatisk debitering eller på annat sätt har ett utestående saldo hos oss, ger du oss giltig debet- eller kreditkortsinformation ("kort") och bemyndigar oss att dra av dina avgifter på kortet. Du ersätter informationen för alla kort som går ut med information om ett giltigt kort. Om ditt kort automatiskt byts ut mot ett nytt kort av en betalningsbehandlare bekräftar du och godkänner att vi har rätt att dra av alla avgifter på ditt konto på det nya kortet. Den som använder ett kort representerar och garanterar att de har tillstånd att använda kortet och att alla avgifter kan debiteras kortet och inte kommer att avvisas. Om vi ​​inte kan behandla din kortbeställning försöker vi kontakta dig via e-post och kan stänga av ditt konto tills din betalning kan behandlas.

9. Faktureringsändringar

Vi kan när som helst ändra våra avgifter, inklusive våra avgifter för sms och genomförda betalningar, genom att lägga upp en ny prisstruktur till vår malipo-webbplats eller i ditt konto och / eller skicka ett meddelande till dig via e-post.

10. Återkoppling och äganderätt

Vi äger alla äganderättigheter till Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, patent, varumärken, tjänstemärken, affärshemligheter, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du kommer att respektera våra äganderättigheter till Tjänsten, och du får bara använda våra varumärketillgångar enligt våra varumärkesriktlinjer.

Du intygar och garanterar att du antingen äger eller har tillstånd att använda allt material, innehåll, data och information (inklusive din personliga information och andras personliga information) som du skickar till malipo när du använder tjänsten eller vilken malipo hämtar eller kommer åt dig eller med ditt tillstånd ("Innehåll"). Du behåller äganderätten till innehållet som du laddar upp till tjänsten. Vi får använda eller avslöja ditt innehåll (inklusive all personlig information däri) endast som beskrivs i dessa villkor, vår sekretesspolicy och cookieuttalande och, om tillämpligt, vårt tillägg för databehandling.

Du kan lämna eller vi kan be dig att ge förslag, kommentarer, input eller annan feedback ("Feedback") angående tjänsten. Om du ger oss någon feedback, ger du oss en royaltyfri, icke-exklusiv, världsomfattande, underlicensierbar och överförbar licens för att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, modifiera och offentligt utföra Feedback som vi anser lämpligt. All feedback du väljer att ge ges helt frivilligt. Du förstår att du inte kommer att få någon kompensation för din feedback, och att vi kan använda feedback som du tillhandahåller för att förbättra tjänsten eller för att utveckla nya funktioner och tjänster.

11. Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss. Läs vår sekretesspolicy och cookie-deklaration för information om hur vi samlar in, använder och avslöjar ditt innehåll och din personliga information och skyddar din integritet när du använder tjänsten.

12. Rätt att granska innehåll och kampanjer

Vi kan visa, kopiera och distribuera internt innehåll från dina kampanjer och konton för att skapa algoritmer och program ("Verktyg") som hjälper oss att upptäcka problemkonton och förbättra tjänsten. Vi använder dessa verktyg för att hitta medlemmar som bryter mot dessa villkor eller lagar och för att studera data internt för att göra tjänsten smartare och skapa bättre upplevelser för medlemmar och deras kontakter.

13. Allmänna regler

Genom att godkänna dessa villkor lovar du att följa dessa regler:

malipo tillåter inte konton som främjar eller uppmuntrar skada mot andra eller som främjar diskriminerande, hatfulla eller trakasserande innehåll. För detta ändamål kan vi stänga av eller avsluta ditt konto om du skickar en kampanj eller på annat sätt distribuerar innehåll som vi bestämmer, enligt vårt eget gottfinnande, innehåller något av följande:

En hot mot fysisk skada

Detta betyder alla uttalanden, fotografier, annonser eller annat innehåll som enligt vår enda bedömning rimligen kan uppfattas som hotar, förespråkar eller uppmuntrar fysisk skada till eller våld mot andra.

Hatiskt innehåll

Detta betyder alla uttalanden, bilder, fotografier, annonser eller annat innehåll som enligt vår enda bedömning rimligen kan uppfattas som att skada, hota, främja trakasserier av, främja hot mot, främja missbruk av eller främja diskriminering av andra endast om ras, etnicitet, nationellt ursprung, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religiös tillhörighet, ålder, funktionshinder, sjukdom eller invandringsstatus.

Vi kan också stänga av eller avsluta ditt konto om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att du är antingen:

Om du bryter mot någon av dessa regler kan vi stänga av eller avsluta ditt konto.

14. Rapportera missbruk

Om du tror att någon bryter mot någon av dessa villkor, vänligen meddela oss omedelbart. Om du fick meddelanden som du tror kommer från en malipo-medlem, vänligen rapportera det till vårt missbruksteam (alla meddelanden har en unik kod byggd vilket gör det möjligt att identifiera avsändaren.). Om du tror att någon har lagt upp material som bryter mot skyddade märken eller upphovsrätt kan du meddela oss på adress i vår Copyright- och varumärkespolicy.

15. Missbruk av bandbredd / strypning

Du får endast använda vår bandbredd för ditt innehåll och dina kampanjer. Vi tillhandahåller endast bild- och datavärden för din användning av tjänsten, så du får inte vara värd för bilder på våra servrar för något annat. Vi kan störa din sändning eller anslutning via vårt API efter eget gottfinnande.

16. Överensstämmelse med lagar

Du intygar och garanterar att din användning av tjänsten följer alla tillämpliga lagar och förordningar. Du är ansvarig för att avgöra om tjänsten är lämplig för dig att använda mot bakgrund av dina skyldigheter enligt regler som t.ex. dataskyddslagar (enligt definitionen i tillägget för databehandling). Om du är föremål för bestämmelser och du använder tjänsten, kommer vi inte att vara ansvariga om tjänsten inte uppfyller dessa krav. Du får inte använda tjänsten för olaglig eller diskriminerande verksamhet.

Om du eller de personer du distribuerar eller visar kampanjer eller annat innehåll till via tjänsten är föremål för dataskyddslagar (enligt definitionen i tillägget för databehandling), godkänner du, företräder och garanterar (i förekommande fall) malipo att:

Du samtycker till att hålla oss skadelösa från eventuella förluster, inklusive alla juridiska avgifter och utgifter, som är ett resultat av din överträdelse av detta avsnitt 16.

17. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt lagen erkänner du och godkänner att (i) du tar det fulla ansvaret för eventuella förluster som följer av din användning av tjänsten, inklusive nedladdningar från malipo-webbplatsen; (ii) vi och vårt team kommer inte att hållas ansvariga för några indirekta, bestraffande, speciella eller följdskador under några omständigheter, även om de är baserade på vårdslöshet eller om vi har underrättats om möjligheten till dessa skador; och (iii) under en kalendermånad kommer vårt totala ansvar gentemot dig som uppstår under eller i samband med avtalet - vare sig det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt - inte mer än vad du betalade oss för tjänsten föregående månad.

För att undvika tvivel kommer vi eller vårt team under inga omständigheter att vara ansvariga för eventuella förluster eller skador som du lider om du använder tjänsten i strid med dessa villkor, oavsett om vi avslutar eller stänger av ditt konto på grund av sådan överträdelse.

18. Inga garantier

I den utsträckning som tillåts enligt lag tillhandahåller vi tjänsten som den är. Detta innebär att vi, förutom som uttryckligen anges i dessa villkor, inte ger några garantier, villkor eller åtaganden av något slag i förhållande till tjänsten, varken uttryckligt eller underförstått. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, som i den utsträckning som lagen tillåter är undantagna från avtalet. Eftersom medlemmar använder tjänsten av olika anledningar kan vi inte garantera att den uppfyller dina specifika behov.

19. Skadestånd

Du samtycker till att hålla oss och vårt team skadeslöst från eventuella förluster, inklusive juridiska avgifter och utgifter som direkt eller indirekt härrör från eventuella anspråk du gör och som inte är tillåtna enligt dessa villkor på grund av en "Ansvarsbegränsning" eller annan bestämmelse. (Ersättning är ett avtal för att kompensera någon för en förlust.) Du samtycker också till att hålla oss skadelösa från eventuella förluster, inklusive juridiska avgifter och kostnader, som direkt eller indirekt härrör från (i) ditt innehåll, (ii) din användning av Tjänsten, (iii) din överträdelse av lagar eller regler, (iv) tredje part hävdar att du eller någon som använder ditt lösenord gjorde något som, om det är sant, skulle bryta mot någon av dessa villkor, (v) eventuella felaktiga framställningar från dig , eller (vi) ett brott mot alla garantier du har gett oss.

20. Rättvis lättnad

Din överträdelse av dessa villkor kan orsaka irreparabel skada för oss och vårt team. Därför har vi rätt att begära föreläggande eller annan rättvis lindring om du bryter mot dessa villkor (vilket innebär att vi kan begära ett domstolsbeslut för att stoppa dig).

21. Stämningsavgifter

Om vi ​​måste lämna information som svar på en stämning, domstolsbeslut eller annan juridisk, statlig eller myndighetsfråga relaterad till ditt konto, kan vi debitera dig för våra kostnader. Dessa avgifter kan innefatta advokat och anställds tid som hämtas från dokumenten, förberedelse av dokument och deltagande i en deposition.

22. Ansvarsfriskrivningar

Vi och vårt team är inte ansvariga för beteendet hos tredje part, byråer, länkade webbplatser eller andra medlemmar, inklusive tredjepartsapplikationer, produkter eller tjänster för användning i samband med tjänsten (var och en, en "tredje part" Integration"). Din användning av tredjepartsintegration och rättigheter med avseende på sådan tredjepartsintegration är endast mellan dig och tillämplig tredje part. Vi är inte ansvariga för integritet, säkerhet eller integritet för någon tredje parts integration eller praxis och policy för någon tredje parts integration. Vi lämnar inga garantier av något slag och tar inget ansvar av något slag för din användning av någon tredje parts integration.

23. Rättigheter

Du får inte tilldela någon av dina rättigheter enligt detta avtal till någon annan. Vi kan tilldela våra rättigheter till någon annan person eller enhet efter eget gottfinnande.

24. Val av lag

Sveriges lagar, med undantag för regler om lagkonflikter, kommer att tillämpas på alla tvister relaterade till Avtalet eller Tjänsten. Du erkänner och samtycker till att alla tvister relaterade till avtalet eller själva tjänsten kommer att avgöras i Stockholms Tingsrätt.

25. Force majeure

Vi kommer inte att hållas ansvariga för förseningar eller fel i utförandet av någon del av Tjänsten, av någon orsak som ligger utanför vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, handlingar från Gud, ändringar av lagar eller förordningar, embargon, krig, terroristhandlingar, upplopp, bränder, jordbävningar, kärnkraftsolyckor, zombie-apokalyps, översvämningar, strejker, strömavbrott, vulkanisk handling, ovanligt allvarlig väderförhållanden och handlingar från hackare eller tredje parts internetleverantörer.

26. Överlevnad

Även om detta avtal sägs upp kommer följande avsnitt att fortsätta att gälla: Feedback och äganderätt, efterlevnad av lagar, ansvarsbegränsning, inga garantier, skadestånd, lagval, avskiljbarhet och hela avtalet.

27. Avskiljbarhet

Om det visar sig att en del av dessa villkor inte kan verkställas, kommer den delen att tas bort eller redigeras så lite som krävs, och resten av avtalet är fortfarande giltigt.

28. Tolkning

Rubrikerna och sidofältstexten tillhandahålls endast för att göra dessa villkor enklare att läsa och förstå. Det faktum att vi skrev dessa villkor påverkar inte hur avtalet tolkas.

29. Avstående

Om vi ​​inte omedelbart vidtar åtgärder mot ett brott mot dessa villkor, ger vi inte upp några rättigheter enligt villkoren och vi kan fortfarande vidta åtgärder någon gång.

30. Inga ändringar i villkor på begäran av medlem

Eftersom vi har så många medlemmar kan vi inte ändra dessa villkor för någon medlem eller grupp.

31. Ytterligare åtgärder

Du tillhandahåller alla dokument och vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla dina skyldigheter enligt dessa villkor.

32. Meddelande om säkerhetsincident

Om vi ​​blir medvetna om en säkerhetsincident relaterad till våra system eller databaser som innehåller personlig information om dig eller dina kontakter kommer vi att meddela dig om det krävs enligt lag. I så fall kommer vi också att ge dig information om den händelsen så att du kan utvärdera konsekvenserna för dig och eventuella rättsliga eller reglerande krav som kan gälla för dig, såvida vi inte hindras från att göra det av juridisk, säkerhet eller konfidentialitet. skyldigheter. Att meddela dig om en säkerhetsincident eller samarbeta med dig för att svara på en kommer inte att betraktas som ett erkännande eller antagande av något ansvar eller fel från malipo för en sådan incident.

33. Hela avtalet

Dessa villkor och alla ytterligare villkor som du har godkänt genom att aktivera tillägg utgör hela avtalet mellan oss i förhållande till dess ämne och ersätter alla tidigare avtal, representationer och förståelser. Eventuella ytterligare villkor kommer att betraktas som införlivade i avtalet när du aktiverar motsvarande tillägg.

Om det finns en konflikt mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren, kommer de ytterligare villkoren att styra omfattningen av konflikten.

Grattis! Du har nått slutet.

Tack för att du tog dig tid att lära dig mer om malipos policyer.

Uppdaterat 16 september 2020